Nenad Firšt

Home Music List of Works Orchestral music

Music

Orchestral music

SATIRICON (1987) za komorni orkester
SATIRICON for chamber orchestra
trajanje / duration: 15'
prva izvedba - first performance: 16.04.1987 - Ljubljana
Komorni orkester Akademije za glasbo Ljubljana / Chamber orchestra of Academy of Music Ljubljana
Dirigent / Conductor: Marko Letonja
Ed. DSS 1274

KONCERT (1987) za violino in simfonični orkester
CONCERTO for violin and simphony orchestra
trajanje / duration: 25'
prva izvedba - first performance: 15.05.1989 Ljubljana
Monika Skalar, violina / violin
Simfonični orkester Akademije za glasbo Ljubljana / Simphony orchestra of Academy of Music Ljubljana
Dirigent / Conductor: Anton Nanut
Ed. DSS 1275

CONCERTINO (1988) za kontrabas in komorni orkester
CONCERTINO for double bass and chamber orchestra
trajanje / duration: 14'
prva izvedba - first performance: 18.03.1991 - Celje
Zoran Marković, kontrabas / double bass
Celjski godalni orkester / Celje string orchestra
Dirigent / Conductor: Nenad Firšt
Ed. DSS 1276

KONCERT (1994) za violončelo in orkester
CONCERTO for cello and orchestra
trajanje / duration: 22'
prva izvedba - first performance: 13.10.1994 - Ljubljana
Andrej Petrač, violončelo / cello
Slovenska filharmonija / The Slovenian Philharmonic
Dirigent / Conductor: Jurij Simonov
Ed. DSS 1364

POGLEDI (1997) za godala
LOOKS for strings
trajanje / duration: 16'
prva izvedba - first performance: 11.03.1997 - Celje
Celjski godalni orkester / Celje string orchestra
Dirigent / Conductor: Nenad Firšt
Ed. DSS 1487

LOVCI SANJ (1999) za simfonični orkester
DREAM HUNTERS for simphony orchestra
trajanje / duration: 18'
prva izvedba - first performance: 09.12.1999 - Ljubljana
Slovenska filharmonija / The Slovenian Philharmonic
Dirigent / Conductor: Theodor Guschlbauer
Ed. DSS 1532

MONOTIPIJE (Hommage a France Kralj) (2000) za violino in godala
MONOTYPES (Hommage a France Kralj) for violin and strings
trajanje / duration: 20'
prva izvedba - first performance: 11.04.2000 - Zagreb
Andjelko Krpan, violina / violin
Zagrebački solisti / Zagreb soloists
Ed. DSS 1569

KONCERT (2004) za violino, violončelo in komorni orkester
CONCERTO
for violin, cello and chamber orchestra
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 30.04.2004 - Ljubljana
Jernej Brence, violina / violin
Wolfgang Panhofer, violončelo / cello
Komorni orkester solistov DSS / DSS Chamber Orchestra
Dirigent / Conductor: Marko Hribernik
Ed. DSS 1693

KONCERT (2005) za flavto in orkester
CONCERTO
for flute and orchestra
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 02.07.2005 - Bled
Matej Zupan, flavta / flute
Komorni orkester solistov DSS / DSS Chamber Orchestra
Dirigent / Conductor: Marko Munih
Ed. DSS 1768

PISMA (2005) za violino in orkester
LETTERS for violin and orchestra
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 19.11.2005 - London
Jernej Brence, violina / violin
Komorni orkester solistov DSS / DSS Chamber Orchestra
Dirigent / Conductor: Marko Munih
Ed. DSS 1776

KONCERT (2005) za dva saksofona in godala
CONCERTO for two saxophones and strings
trajanje / duration: 15'
prva izvedba - first performance: 06.07.2006 - Ljubljana
Jean-Yves Formeau, saksofon / saxophone
Lev Pupis, saksofon / saxophone
Komorni orkester Savitra / Savitra Chamber Orchestra
Dirigent / Conductor: Matjaž Rebolj
rokopis / manuscript

ČAROBNA GORA (2006) za simfonični orkester
MAGIC MOUNTAIN for simphony orchestra
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 26.10.2006 - Ljubljana
Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra
Dirigent / Conductor: Evan Christ
Ed. DSS 1811

CONCERTINO (2006) za flavto, saksofon in komorni orkester
CONCERTINO for flute, saxophon and chamber orchestra
trajanje / duration: 11'
prva izvedba - first performance: 08.11.2006 - Ljubljana
Matej Zupan, flavta / flute
Lev Pupis, saksofon / saxophone
Komorni orkester solistov DSS / DSS Chamber Orchestra
Dirigent / Conductor: Jürgen Bruns
Ed. DSS 1876

PLAY - OFF (2007) za oboo, fagot in godala
PLAY - OFF for oboe, basoon and strings
trajanje / duration: 8'
prva izvedba - first performance: 23.08.2007 – Izola
Maja Kojc, oboa / oboe
Zoran Mitev, fagot / basoon
Obalni komorni orkester / Coastal Chamber Orchestra
Dirigent / Conductor: Aleksandar Spasić
rokopis / manuscript

ODEON (2007) za komorni orkester
ODEON for hamber orchestra
trajanje / duration: 8'
prva izvedba - first performance: 08.03.2008 - Freising
Komorni orkester solistov DSS / DSS Chamber Orchestra
Dirigent / Conductor: Jürgen Bruns
Ed. DSS 1877

TOLMUNI (2010) za godalni orkester
POOLS for string orchestra
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 08.09.2010 - Maribor
Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije / The Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra
Umetniški vodja / Art Director: Anthony Marwood
notografija / music engraving

POTI (2010) za simfonični orkester
PATHS for simphony orchestra
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 10.03.2011 – Ljubljana
Slovenska filharmonija / The Slovenian Philharmonic
Dirigent / Conductor: Ivan Repušić
Ed. DSS 1989

FAST FOR TASF (2011) za trobilni ansambel
FAST FOR TASF for brass ensemble
trajanje / duration: 6'
prva izvedba - first performance: 22.10.2011 – Trst / Trieste
Trobilni ansambel Slovenske filharmonije / The Slovenian Philharmonic Brass Ensemble
notografija / music engravingEdicije DSS / Publishing:
+386 (0) 1 241 56 62
+386 (0) 1 241 56 68
www.dss.si

Podzaložba Edicij DSS za Italijo, San Marino, Vatikan, Švico in Liechtenstein / Sub-Edition for Italy, San Marino, The Vatican City, Switzerland and Liechtenstein: 
Pizzicato Verlag Helvetia
Albisstrasse 57
CH – 8134 Adliswil
www.pizzicato.ch

Contact

  • Kocbekova 5, SI-3000 Celje
  • + 386 (0) 3 548 12 37
Find me on Facebook